nebankovní půjčky
Servis financí Pavel Kubeš-www.servisfinanci.cz
Přejít na obsah

PODPIS SMLOUVY Český Triangl a.s.

Do tiskopisů se klient pouze podepíše, nic jiného se nedoplňuje !!!
Smlouva o úvěru (dva výtisky)
- podepsat na druhé straně do kolonky "Podpis zákazníka", jedenkrát úředně ověřený podpis (pošta, OÚ,....) - vzor
Předsmluvní informace (dva výtisky)
- podepsat na druhé straně do kolonky "Podpis zákazníka", bez nutnosti ověření - vzor
Všeobecné obchodní podmínky (dva výtisky)
- podepsat na druhé straně do kolonky "Podpis zákazníka", bez nutnosti ověření, - vzor
Záznam z jednání (dva výtisky)
- podepsat do kolonky "Zákazník.... - podpis", bez nutnosti ověření (jeden výtisk si ponecháte)
K žádosti je nutné doložit
- čitelné kopie dvou dokladů totožnosti (vždy občanský průkaz + doklad uvedený na žádosti), s písemným souhlasem zákazníka podle vzoru
- čitelné kompletní kopie výpisů z vlastního bankovního účtu za poslední 3 měsíce (výpisy je možné stáhnout v internetovém bankovnictví), výpisy je možné zaslat na náš e-mail
Zpět zasíláte
  • 2x podepsanou Smlouvu o úvěru (1x úředně ověřený podpis)
  • 2x podepsané Předsmluvní informace
  • 2x podepsané Všeobecné obchodní podmínky
  • 1x podepsaný Záznam z jednání
  • 1x kopii OP s textem  "Souhlasím s kopírováním ...." a podpisem
  • 1x kopii II. dokladu totožnosti s textem  "Souhlasím s kopírováním ...." a podpisem
  • 1x čitelné kompletní kopie výpisů z vlastního bankovního účtu za poslední 3 měsíce (pokud nebylo zasláno e-mailem)
Doklady zaslat na adresu:
Pavel Kubeš, Drobovice 157, 286 01 Čáslav
Po kontrole zaslaných dokladů a konečném schválení Vám společnost zašle jeden výtisk potvrzené smlouvy se splátkovým kalendářem.

Copyright © 2008-2019 KUFIN s.r.o.
provozovatel webu: Pavel Kubeš, IČ 44706901
Zprostředkovatel vykonává svoji činnost pro více věřitelů jako samostatný zprostředkovatel a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o úvěru.
Tip
Reprezentativní příklad: Úvěr ve výši 50.000 Kč bude splácen 36 měsíčními splátkami po 2.141 Kč. RPSN činí 35,37 %. V případě dodržení splátkového kalendáře celkem zaplatíte 77.076 Kč, zaplatíte navíc 27.076 Kč.
Návrat na obsah