nebankovní půjčky
Servis financí Pavel Kubeš-www.servisfinanci.cz
Přejít na obsah

PODPIS SMLOUVY Český Triangl a.s.

Děkujeme, že jste využili našich služeb. Pro dokončení žádosti o půjčku je nutná Vaše spolupráce.

Pokud jsme Vám smlouvu zaslali elektronicky je nuté ji vytisknout.
PODPISY - do tiskopisů se pouze podepíšete, nic jiného nedoplňujete !!!

1. Smlouva o úvěru (strana 1-2, oboustranný tisk)
- podpis na straně 2 do kolonky "Podpis zákazníka" - nechat úředně ověřit podpis (pošta, OÚ,....) - vzor
2. Předsmluvní informace (strana 3-4, oboustranný tisk)
- podpis na straně 4 do kolonky "Podpis zákazníka" - bez ověření - vzor
3. Všeobecné obchodní podmínky (strana 5-6, oboustranný tisk)
- podpis na straně 6 do kolonky "Podpis zákazníka" - bez ověření - vzor
4. Záznam z jednání (tisk)
- podpis do kolonky "Zákazník.... - podpis" - bez  ověření
K ŽÁDOSTI JE NUTNÉ DOLOŽIT
- čitelnou kopii občanského průkazu (obě strany)
- čitelnou kopii II. dokladu totožnosti (uvedený na žádosti),  

pod oba doklady doplnit text se souhlasem zákazníka s kopírováním dokladu podle vzoru

 "Souhlasím s kopírováním dokladu (doplnit jméno a příjmení), dne: (doplnit aktuální datum) podpis: (doplnit Váš podpis)

doklady, které je možné zaslat na e-mail
- čitelné kompletní kopie výpisů z vlastního bankovního účtu za poslední 3 měsíce (výpisy je možné stáhnout v internetovém bankovnictví)
ZPĚT ZASÍLÁTE
  • podepsanou Smlouvu o úvěru (1x úředně ověřený podpis)
  • podepsané Předsmluvní informace
  • podepsané Všeobecné obchodní podmínky
  • podepsaný Záznam z jednání
  • kopii OP s textem  "Souhlasím s kopírováním ...." a podpisem
  • kopii II. dokladu totožnosti s textem  "Souhlasím s kopírováním ...." a podpisem
  • čitelné kompletní kopie výpisů z vlastního bankovního účtu za poslední 3 měsíce (pokud nebylo zasláno  na e-mail)
DOKLADY ZAŠLETE NA ADRESU:
Pavel Kubeš, Drobovice 157, 286 01 Čáslav
Po kontrole zaslaných dokladů a konečném schválení Vám společnost zašle jeden výtisk potvrzené smlouvy se splátkovým kalendářem.

Copyright © 2008-2019 KUFIN s.r.o.
provozovatel webu: Pavel Kubeš, IČ 44706901
Zprostředkovatel vykonává svoji činnost pro více věřitelů jako samostatný zprostředkovatel a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o úvěru.
Tip
Reprezentativní příklad: Úvěr ve výši 50.000 Kč bude splácen 36 měsíčními splátkami po 2.141 Kč. RPSN činí 35,37 %. V případě dodržení splátkového kalendáře celkem zaplatíte 77.076 Kč, zaplatíte navíc 27.076 Kč.
Návrat na obsah