podpis smlouvy triangl - půjčky a úvěry pro každého

nebankovní půjčky

Přejít na obsah
 

PODPIS SMLOUVY Český Triangl a.s.

Do tiskopisů se klient pouze podepíše, nic jiného se nedoplňuje !!!
Smlouva o úvěru (dva výtisky)
- podepsat na druhé straně do kolonky "Podpis zákazníka", jedenkrát úředně ověřený podpis (pošta, OÚ,....) - vzor
Předsmluvní informace (dva výtisky)
- podepsat na druhé straně do kolonky "Podpis zákazníka", bez nutnosti ověření - vzor
Všeobecné obchodní podmínky (dva výtisky)
- podepsat na druhé straně do kolonky "Podpis zákazníka", bez nutnosti ověření, - vzor
Záznam z jednání (dva výtisky)
- podepsat do kolonky "Zákazník.... - podpis", bez nutnosti ověření (jeden výtisk si ponecháte)
K žádosti je nutné doložit
- čitelné kopie dvou dokladů totožnosti (vždy občanský průkaz + doklad uvedený na žádosti), s písemným souhlasem zákazníka podle vzoru
- čitelné kompletní kopie výpisů z vlastního bankovního účtu za poslední 3 měsíce (výpisy je možné stáhnout v internetovém bankovnictví), výpisy je možné zaslat na náš e-mail
Zpět zasíláte
  • 2x podepsanou Smlouvu o úvěru (1x úředně ověřený podpis)
  • 2x podepsané Předsmluvní informace
  • 2x podepsané Všeobecné obchodní podmínky
  • 1x podepsaný Záznam z jednání
  • 1x kopii OP s textem  "Souhlasím s kopírováním ...." a podpisem
  • 1x kopii II. dokladu totožnosti s textem  "Souhlasím s kopírováním ...." a podpisem
  • 1x čitelné kompletní kopie výpisů z vlastního bankovního účtu za poslední 3 měsíce (pokud nebylo zasláno e-mailem)
Doklady zaslat na adresu:
Pavel Kubeš, Drobovice 157, 286 01 Čáslav
Po kontrole zaslaných dokladů a konečném schválení Vám společnost zašle jeden výtisk potvrzené smlouvy se splátkovým kalendářem.

Návrat na obsah